• Projekty staveb
  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Energetické štítky
  • Inženýrská činnost
  • Technické dozory investora
  • Stavební dozory

DOGA - projekční a inženýrská kancelář vznikla v roce 1993. Jejím hlavním místem působení je Moravskoslezský kraj, zajišťuje a zajišťovala však projekty a inženýrskou činnost na celém území ČR.

Projekční a inženýrská kancelář DOGA je zaměřena na architekturu, projektování, inženýrskou činnost a následnou realizaci vyprojektovaných staveb a interiérů.

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci od zaměření stávajícího stavu objektu, přes vypracování architektonické studie, projektů pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Náplní naší práce je také inženýrská činnost, tj. projednávání jednotlivých fází projektu s příslušnými orgány státní správy a s dotčenými organizacemi a firmami, zajišťování vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení, autorský a technický dozor při provádění staveb a následné zajištění vydání kolaudačních rozhodnutí.

Cenové relace vycházejí z výkonového a honorářového řádu vydaného ČKAIT a ze sazebníku UNIKA s ohledem na specifiku jednotlivých zakázek, rozsahu prací a domluvených termínech, případně dalších podmínkách.