Zpracovává a zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních realizačního procesu.
  • administrativních a občanských staveb
  • průmyslových staveb a staveb pro podnikání
  • rodinných domů a rekreačních zařízení
  • pozemních staveb dopravního stavitelství
Zabezpečuje vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí, včetně zajištění všech nutných vyjádření účastníků jednotlivých řízení, dotčených orgánů státní správy a dalších institucí.

Provádí výkon autorských a odborných stavebních dozorů a technických dozorů investora.

Zajišťuje realizaci vyprojektovaných staveb a interiérů, případně jejich dílčích částí.